Meer informatie voor bedrijven

MobiMY Portal

De MobiMY business portal is de webapplicatie ontwikkeld door ImeiXS en biedt toegang tot online MobiMY services. In de portal kunnen zakelijke gebruikers apparaten en bijbehorende IMEI-nummers op een efficiënte manier invoeren, controleren en beheren.

Geautoriseerde gebruikers kunnen op eenvoudige wijze toestellen in het systeem registeren en updaten. Statusveranderingen worden binnen enkele seconden verwerkt en opgeslagen om een volledige geschiedenis van het desbetreffende IMEI-nummer in de portal terug te vinden.

Persoonsgebonden accounts waarborgen de veiligheid van de MobiMY portal. Per gebruiker kan deze geconfigureerd worden en kunnen de rechten naar wens worden aangepast. In diverse logs wordt gerapporteerd welke acties er door welke gebruikers zijn uitgevoerd.

Hiernaast zijn gerelateerde optionele diensten in de portal verwerkt. Hiermee wordt toegang verschaft tot extra diensten zoals het wissen of beveiligen van meerdere toestellen.


Mass Data Tool

De Mass Data Tool is een geïntegreerde tool die het mogelijk maakt om van een grote hoeveelheid IMEI-nummers de status op te vragen, registraties in te dienen of status veranderingen te verwerken.

.CSV of .XLS bestanden tot en met 10.000 nummers kunnen met één handeling worden doorzocht. Ook kan via een .CSV of .XLS bestand tot 10.000 registraties worden verricht, afgekeurde verzoeken worden gebundeld en kunnen eenvoudig aangepast worden. Incidenten en statusveranderingen kunnen ook met één handeling in het systeem gezet of aangepast worden.


Mass Data Tool

De Mass Data Tool is een geïntegreerde tool die het mogelijk maakt om van een grote hoeveelheid IMEI-nummers de status op te vragen, registraties in te dienen of status veranderingen te verwerken.

.CSV of .XLS bestanden tot en met 10.000 nummers kunnen met één handeling worden doorzocht. Ook kan via een .CSV of .XLS bestand tot 10.000 registraties worden verricht, afgekeurde verzoeken worden gebundeld en kunnen eenvoudig aangepast worden. Incidenten en statusveranderingen kunnen ook met één handeling in het systeem gezet of aangepast worden.

/var/www/app/storage/views/dcef6a2195a3400d9ba48b103d015155:253:
array (size=3)
 '_sf2_attributes' => 
  array (size=1)
   '_token' => string 'o5TWwLUBJtoxarlGpMzZZ5jp5O9N5nJgMjByX3ZU' (length=40)
 '_sf2_flashes' => 
  array (size=0)
   empty
 '_sf2_meta' => 
  array (size=3)
   'u' => int 1604065164
   'c' => int 1604065164
   'l' => string '8640000' (length=7)